onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroepen adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Druten bestaat uit een dagelijks bestuur en de overige leden. In totaal zijn er vijftien personen, verdeeld over drie hoofdwerkgroepen (Jeugd, Participatie en de Wmo). Elke werkgroep kan aangevuld worden met ervaringsdeskundigen op een bepaald vakgebied. Daarnaast zijn er een aantal kleinere werkgroepen rond een thema. Buiten de adviesraad nemen de leden deel aan diverse werkgroepen in de samenleving die een relatie hebben met het sociaal domein.

Werkgroep Jeugd en Onderwijs

Werkgroep Participatie

Werkgroep Wmo

Bestuur

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring