onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviezen

De adviezen die de adviesraad uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders zijn in eerste instantie voor het college bedoeld. Na behandeling door het college zijn de adviezen openbaar. Geïnteresseerden kunnen deze adviezen hieronder inzien.

Adviezen 2024

Adviezen 2023

Adviezen 2022

Adviezen 2021

Adviezen 2020

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring