onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Participatie

De werkgroep participatie houdt zich bezig met de Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen genoeg inkomen heeft om van te leven. Als dat niet zo is, zijn er regels die de gemeente gebruikt om te kijken of mensen recht hebben op een uitkering of een aanvulling op hun inkomen. Die regels en eventueel nieuwe plannen van de gemeente beoordelen wij en als we vinden dat die beter kunnen, dan wijzen wij de gemeente daarop en doen zo mogelijk voorstellen om die regels of plannen te verbeteren. Wij houden daarbij altijd het belang van de medeburger voor ogen.

Voor mensen met een beperking is het van belang om binnen hun mogelijkheden te kunnen werken. Dat geeft een voldaan gevoel en zorgt voor een nuttige en prettige dag-invulling. Wij letten erop dat de gemeente zich hiervoor inzet en probeert zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te realiseren voor deze doelgroep.

Op verschillende gebieden adviseren wij de gemeente. We noemen hier een paar onderwerpen, zoals:

Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij ook uw hulp nodig. Als u merkt dat dingen niet altijd goed gaan, laat het ons dan weten. Natuurlijk kunnen we niet ieder probleem oplossen, maar als wij van meerdere mensen dezelfde klacht horen, kunnen we naar de gemeente gaan om dit te bespreken en naar een oplossing te zoeken. 

Wij blijven ons inzetten voor de inwoners van de gemeente Druten, om onze gemeenschap zo leefbaar mogelijk te maken en te houden.

Achterban
KBO Puiflijk, Dronio Druten, Stichting MeerVoormekaar (thuisadministratie en schuldenregelingen, contacten met inwoners etc.), Voedselbank Druten en platform Armoede en Geldzorgen.

Samenstelling van de werkgroep Participatie
Hein Timmer
Nesrin Eter
Tessa van de Pol
Josje Verbeeten

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring