onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Participatie

 

Samenstelling:

 

 

Werkwijze van de werkgroep Participatie:

Wij houden ons bezig met de Participatiewet (vroeger heette dat de Bijstandswet). Die gaat over werk, inkomen en meedoen.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen genoeg inkomen heeft om van te leven. Als dat niet zo is, zijn er regels die de gemeente gebruikt om te kijken of mensen recht hebben op een uitkering of een aanvulling op hun inkomen. Die regels en eventueel nieuwe plannen van de gemeente controleren wij en als we vinden dat die beter kunnen, dan wijzen wij de gemeente daarop en doen zo mogelijk voorstellen om die regels of plannen te verbeteren. Wij houden daarbij altijd het belang van de burger voor ogen.

Voor mensen met een beperking is het van belang om binnen hun mogelijkheden te kunnen werken. Dat geeft een voldaan gevoel en zorgt voor een nuttige en prettige dag-invulling. Wij letten erop dat de gemeente zich hiervoor inzet en probeert zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te realiseren voor deze burgers.

Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij ook uw hulp nodig. Als u merkt dat dingen niet altijd goed gaan, laat het ons dan weten. Natuurlijk kunnen we niet ieder probleem oplossen, maar als wij van meerdere mensen dezelfde klacht horen, kunnen we naar de gemeente gaan om dit te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

Op verschillende gebieden hebben we de gemeente geadviseerd. We noemen hier een paar dingen, zoals:

We blijven ons inzetten voor de inwoners van de gemeente Druten, om onze gemeenschap zo leefbaar mogelijk te maken en te houden.

Achterban:

KBO Puiflijk (financiën en schulden)

Veilig Financieel Ouder Worden

Stichting MeerVoormekaar (thuisadministratie en schuldenregelingen)

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl