onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Vergaderschema

De plenaire vergaderingen van de adviesraad op woensdagen zijn openbaar en duren van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wil je graag een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar:  secretaris@adviesraaddruten.nl

De notulen van eerdere vergaderingen zijn in te zien: Notulen

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring