De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten . De raad bestaat uit vijftien betrokken vrijwilligers afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving in onze gemeente.

Wat doen wij?

Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn (wmo), werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet die ons aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente. 

Lees meer