onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten. De raad bestaat uit vijftien betrokken vrijwilligers afkomstig uit diverse geledingen van de samenleving in onze gemeente. 

De leden worden gekozen en voorgedragen door de adviesraad zelf en benoemd door de gemeente. De adviesraad bestaat op basis van een verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wat doen wij?
Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugdwet. Daarbij hebben we uw hulp nodig. 

Participatiewet
De Participatiewet gaat over werk, inkomen en meedoen in de samenleving. Daar zijn regels en wetten voor waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Inwoners van de gemeente Druten die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of participatie in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wmo.

Jeugdwet
De gemeente Druten is net als alle andere gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet die aanleiding kunnen geven om signalen of adviezen af te geven aan de gemeente.

Interesse of vragen? Neem gerust contact op!

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring