onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Bestuur

Samenstelling van het bestuur Adviesraad Sociaal Domein Druten
Jan Hendrikse, voorzitter
Hein Timmer, vice-voorzitter
Reina Stofberg, penningmeester
Bert van der Meer, secretaris

Documenten

Adviezen

Notulen

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring