onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Wmo

Samenstelling werkgroep Wmo

 

Werkwijze:

De Werkgroep Wmo houdt zich bezig met het schrijven en publiceren van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot participatie (deelname) en zelfredzaamheid in de samenleving. Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dat doen wij door regelmatig in gesprek te gaan met onze achterban (bv. inwoners van de gemeente Druten , thuiszorgorganisaties en ouderenorganisaties).

Inwoners van de gemeente Druten, die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wmo.

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zijnde welzijn en zorg) is om de zelfredzaamheid te bevorderen. Iedereen, met of zonder beperking, doet zo veel mogelijk mee in de samenleving.

Men wordt ondersteund en voorzien van mogelijkheden om zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven leven.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden voor beperkingen die zij ervaren. Soms kan het handig of nodig zijn om mensen uit het eigen netwerk te vragen om hierbij te helpen. 

Maatwerk:

Gemeenten zijn wettelijk verplcht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor Wmo-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand nog zelf kan en hoe zijn/haar directe omgeving hierbij kan helpen.

Wat valt onder de Wmo?
Gemeenten zijn verplicht om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning passende voorzieningen te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om: woningaanpassing, huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding en dagbesteding en sociale ondersteuning zoals ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis (klik hier).

 

Wat valt er niet onder de Wmo?

Wat niet onder de Wmo valt is persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met de gemeente. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u.

De cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. In Druten kunt u deze cliëntondersteuner bereiken via MEE.  Deze organisatie is op 088-6330000 telefonisch bereikbaar. U kunt ook mailen naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of kijk op de website van MEE.

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl