onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep WMO

Samenstelling werkgroep WMO:

 

Werkwijze:

De Werkgroep WMO houdt zich bezig met het schrijven en publiceren van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot participatie en zelfredzaamheid in de samenleving. Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dat doen wij door regelmatig contact te houden met onze achterban (b.v. Thuiszorg en de KBO's) en met hen in gesprek te gaan.

Inwoners van de gemeente Druten, die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid in de samenleving kunnen een beroep doen op de WMO.

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, zijnde welzijn en zorg) is om de zelfredzaamheid te bevorderen. Iedereen, met of zonder beperking, doet zo veel mogelijk mee in de samenleving.

Men wordt ondersteund en voorzien van mogelijkheden om zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven leven.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden voor beperkingen die zij ervaren. Soms kan het nodig zijn om mensen uit het eigen netwerk te vragen hierbij te helpen. 

De gemeente geeft ondersteuning aan huis die past bij de persoonlijke situatie.

 

Wat valt onder de WMO?
Gemeenten zijn verplicht om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning passende voorzieningen te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om: woningaanpassing, huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding en dagbesteding en sociale ondersteuning zoals ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis (klik hier).

 

Wat valt er niet onder de WMO?

Wat niet onder de WMO valt is persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen vallen niet onder de WMO maar worden door uw zorgverzekering in samenwerking met een lokale zorgorganisatie geregeld.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met de gemeente. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u.

De cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. In Druten kunt u deze cliëntondersteuner bereiken via MEE.  Deze organisatie is op 088-6330000 telefonisch bereikbaar. U kunt ook mailen naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of kijk op de website van MEE.

 

Maatwerk

Gemeenten zijn wettelijk verplicht te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor WMO-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijken zij naar wat iemand nog zelf kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

 

Achterban:

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 AD Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl