onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werkgroep Wmo

De Werkgroep Wmo houdt zich bezig met het schrijven en publiceren van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot participatie (deelname) en zelfredzaamheid in de samenleving. Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dat doen wij door regelmatig in gesprek te gaan met onze achterban (bijvoorbeeld inwoners van de gemeente Druten, thuiszorgorganisaties en ouderenorganisaties).

Inwoners van de gemeente Druten, die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wmo.

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zijnde welzijn en zorg) is om de zelfredzaamheid te bevorderen. Iedereen, met of zonder beperking, doet zo veel mogelijk mee in de samenleving.

Men wordt ondersteund en voorzien van mogelijkheden om zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven leven.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden voor beperkingen die zij ervaren. Soms kan het handig of nodig zijn om mensen uit het eigen netwerk te vragen om hierbij te helpen. 

Maatwerk 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor Wmo-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt het sociaal-team van de gemeente naar wat iemand nog zelf kan en hoe de directe omgeving hierbij kan helpen.

Wat valt onder de Wmo?
Gemeenten zijn verplicht om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning passende voorzieningen te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om: woningaanpassing, huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding en dagbesteding en sociale ondersteuning zoals ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis (meer informatie).

Wat valt er niet onder de Wmo? 
Wat niet onder de Wmo valt is persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. 

Onafhankelijke cliëntondersteuner 
Een cliëntondersteuner is iemand die je helpt in het contact met de gemeente om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. Het is iemand die onafhankelijk is. Dat betekent dat er geen verbinding is met de gemeente. De cliëntondersteuner is er echt voor jou.

De cliëntondersteuner in Druten kun je bereiken via MEE  Bellen 088-6330000 of mailen clientondersteuning@meegeldersepoort.nl .

Samenstelling werkgroep Wmo   
Bert van der Meer
Anetta Schulpen
Lucien Thissen
Esther de Pee
Vacature

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring