onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Wat doen wij?

Door de centrale overheid wordt in grote lijnen voorgeschreven hoe de gemeente de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet moet regelen.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een groep inwoners advies kan geven over de manier waarop de gemeente dit zal gaan doen. En zo bestaat de Adviesraad Sociaal Domein uit mensen die mee willen denken en praten over nieuw beleid.

De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). B&W kan zo’n advies niet zomaar aan de kant vegen. Er moet serieus met de adviezen worden omgegaan en adviezen en reacties van B&W moeten ook gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. B&W zijn verantwoordelijk voor het beleid, maar geven opdracht aan hun ambtenaren om allerlei plannen voor te bereiden en uit te voeren.

De Adviesraad houdt zich op de hoogte van relevante zaken door het onderhouden van contacten met (groepen uit) de bevolking.

De Adviesraad kan een meldpunt van klachten van binnen het sociaal domein gerelateerde onderwerpen oprichten.

De Adviesraad verzorgt zo nodig voorlichting en publiciteit rond relevante onderwerpen.

De Adviesraad heeft vooral te maken met ambtenaren die de opdrachten van B&W uitvoeren. Er wordt steeds aan stukken gewerkt, omdat Den Haag zegt dat ze een nieuwe opdracht hebben voor de gemeente, of omdat er voorschriften veranderd zijn. Maar ook omdat iets wat uitgevoerd wordt toch niet zo goed uitpakt als gedacht of omdat er zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geregeld moeten worden. De ambtenaren zijn dus bezig met uitvoering van beleid en/of ontwerpen en bijstellen van beleid. Rapporten en voorstellen van hen komen bij B&W terecht en die besluiten over het vervolg. Wij hebben contact met de ambtenaren als ze aan stukken werken en als ons gevraagd wordt om een advies te geven aan B&W.

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl