onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Wie zijn wij?

SAMENSTELLING ADVIESRAAD

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) en de overige raadsleden. In totaal zijn er vijftien personen, die in drie werkgroepen werken met een onderverdeling naar werkgebied (Jeugd, Participatie en de WMO). Elke werkgroep kan aangevuld worden met ervaringsdeskundigen op een bepaald vakgebied.

   
   Jan Hendrikse — voorzitter
 
    Harry van Geelen
     Harry van Geelen — vicevoorzitter
 
     Willem Burgers
     Willem Burgers — penningmeester
 
    Bert van der Meer
     Bert van der Meer — secretaris

 

OVERIGE LEDEN:

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 AD Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl