onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Wie zijn wij?

SAMENSTELLING ADVIESRAAD

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) en de overige raadsleden. In totaal zijn er vijftien personen, die in drie werkgroepen werken met een onderverdeling naar werkgebied (Jeugd, Participatie en de WMO). Elke werkgroep kan aangevuld worden met ervaringsdeskundigen op een bepaald vakgebied.

Jan Hendrikse, Geboren in Hengelo(o). Via Groningen (RU) en Tiel (RSG) sinds 2002 in Druten beland. Ruim 35 jaar gewerkt in het Voortgezet Onderwijs. Centraal in mijn handelen staat het creëren van kansen gelijkheid. Ik krijg veel energie van het succes van mensen, die door wegenomen belemmeringen toch hun doel hebben gehaald. Vanaf 2015 ben ik voorzitter van de ASDD. Mijn ambitie is voor iedereen die is aangewezen op de WMO, Participatiewet of Jeugdwet een passende oplossing te vinden, opdat deze mensen volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.
Hein Timmer, geboren in Bilthoven en woon 32 jaar in Druten. Werkzaam geweest in het bedrijfsleven (ICT-sector) en momenteel actief als vrijwilliger bij de Zorglocatie “Kasteelhof” in Druten.  Sinds 2017 als voorzitter van de lokale cliëntenraad en daarnaast lid van de werkgroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein Druten. Mijn motivatie om bij beide organisaties aan te sluiten is om de belangen van de bewoners en burgers te vertegenwoordigen en kunnen inspelen op veranderingen die zich voordoen op het gebied van kwaliteit van zorg en toekomstbestendig leven in onze gemeente zodat bewoners ook op latere leeftijd nog zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en tevens zorgen dat zij die ondersteuning kunnen krijgen van onze welzijnsorganisatie waar zij recht op hebben.
Ik ben Reina Stofberg-Troost, geboren en getogen in Amsterdam. Na gewoond te hebben in Leerdam en Utrecht ben ik in 2015 samen met mijn man in Druten neergestreken. We hebben het hier heel goed naar ons zin en vinden het geweldig hoe snel men hier opgenomen wordt in de gemeenschap. We sporten beide veel en hoorden er al snel helemaal bij. Onze kinderen zijn allemaal volwassen en getrouwd en inmiddels zijn wij opa en oma van 9 kleinkinderen. Sinds 1976 ben ik werkzaam geweest in het bankwezen in allerlei functies en bedrijfsonderdelen, de laatste jaren bij HR o.a. bij het Loopbaanadvies Centrum en op de personeels- en salarisadministratie. Na een reorganisatie ben ik uit dienst gegaan en heb me in het vrijwilligerswerk gestort. Ik heb een opleiding gevolgd in Budget Coaching en Schuldhulpverlening. Al vrij snel, nadat we in Druten zijn komen wonen, heb ik me aangemeld bij de Stichting Meervoormekaar en gestart bij Vluchtelingenwerk. Na een paar jaar heb ik de overstap gemaakt naar het formulierenteam en de thuisadministratie. In dit werk kom ik veel armoede en schrijnende zaken tegen. In februari 2022 ben ik lid geworden van de Adviesraad.Op dit moment actief in de functie van penningmeester en als lid van de werkgroep Jeugd. Ik hoop voor alle inwoners van Druten die het financieel niet makkelijk hebben dingen voor elkaar te krijgen om het leven wat aangenamer en simpeler te maken.
Bert van der Meer, geboren in Pijnacker. Ik ben vanaf 1976 tot 2019 werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Begonnen als leerling Z- verpleegkundige in het westen des lands en 1985 terechtgekomen in Druten als medewerker van “Boldershof”. In 2002 de overstap gemaakt naar de zorg voor ouderen in Noord- en Midden Limburg.  Mijn laatste functie was leidinggevende van medewerkers thuiszorg en thuisbegeleiding.  Vanuit deze functie veel met gemeenten samengewerkt en de omslag van zorg naar participatie van binnenuit meegemaakt. Het goed ondersteunen en (ont) zorgen van haar burgers op het gebied van zorgverlening vind ik een belangrijke taak van de gemeente. Dit kan de gemeente niet alleen maar zal hierbij samen met de inwoners moeten optrekken. Door als secretaris en lid van de Adviesraad hierbij de gemeente kritisch te volgen en daar mogelijk te voorzien van adviezen kan ik nog steeds, samen met de ander leden, een bijdrage leveren aan een goede zorg en ondersteuning thuis. Denken vanuit het belang van de burger, zonder daarbij te denken dat de bomen de hemel in groeien vind ik belangrijk. Het moet samen gebeuren!
Ik ben Roberto Rodrigues, geboren in het prachtige Utrecht. Voordat ik in Druten terechtkwam vanwege mijn werk, ben ik 11 keer verhuisd. Wel bijzonder dat ik hier sinds februari 1990 nog steeds woon. Na 15 jaar in de ICT branche te hebben gewerkt, ben ik als zelfstandige begonnen als communicatietrainer en coach. Het geeft mij een goed gevoel om mensen te kunnen helpen. Vandaar ook een zijstap naar mijn huidige beroep als (sport)masseur. Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ben ik in 2014 begonnen in de WMO Raad. De WMO Raad is een paar jaar geleden overgegaan naar de Adviesraad Sociaal Domein Druten. Op dit moment ben ik actief in de werkgroepen Jeugd en Communicatie. Het voelt goed om als vrijwilliger iets te kunnen doen voor medebewoners, die moeite hebben om te kunnen participeren in onze samenleving. Ook “onrecht” is een belangrijke drijfveer om voor deze groep op te komen. Communicatie, op welke manier dan ook, is vaak de sleutel naar succes!
Ik ben Nesrin Eter geboren in Damascus, de hoofdstad van Syrië. In 2015 ben ik samen met mijn gezin naar Nederland verhuisd. Op zoek naar een veilig leven voor onze kinderen hebben we alles achtergelaten onze herinneringen, ons werk en huis .... eigenlijk alles. We wilden hier een nieuw leven opbouwen en snel integreren in de Nederlandse gemeenschap. In Syrië heb ik medische microbiologie op de Damascus-universiteit gestudeerd. Ruim 7 jaar heb ik daar in deze richting gewerkt. In Nederland heb ik de life-science-opleiding gevolgd en met veel succes afgerond. Momenteel werk ik als medisch microbiologie-analist in het ziekenhuis. Mijn overtuiging is: “De taal van het land spreken is de sleutel om veel deuren te openen, snel werk te vinden en een groot sociaal netwerk op te kunnen bouwen”. Daarom vind ik het heel belangrijk voor de buitenlanders om snel de taal te leren. Dat maakt de weg naar de arbeidsmarkt makkelijker en zorgt voor een goede integratie in de samenleving. Er zijn echter ook belemmeringen aan te wijzen ten aanzien van een succesvolle inburgering. Hiervoor is goede communicatie met deze groep uit de samenleving en luisteren naar hun vragen en problemen de manier om  succesvolle ideeën naar voren te brengen om deze belemmeringen te overwinnen. Als lid van de ASD wil ik een brug slaan tussen de gemeente en groepen nieuwkomers die met problemen en hulpvragen kampen voor bijvoorbeeld het vinden van werk op basis van hun eerdere ervaringen. Door het geven van haalbare adviezen proberen we het beleid van de gemeente zo goed als maar mogelijk aan te sluiten bij hun wensen.
Ik ben Maja van Heertum en woon in Druten sinds 2003. Getrouwd en moeder van twee meiden. Na 15 jaar te hebben gewerkt als belastingambtenaar, heb ik een carrière switch gemaakt. Mijn beroep is Participatiecoach met als doelgroep statushouders. Ik ben iemand die mensen weet te binden en te begeleiden. Deze competentie kan ik goed kwijt met deze baan. Het is een baan waar maatwerk ook centraal staat. De klant voorop stellen, de grenzen opzoeken binnen de Participatiewet en het maatwerk leveren is interessant en uitdagend. Iets waar je passie voor moet hebben. Sinds augustus 2022 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Druten. “Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. In het sociaal domein gaat het over doen wat nodig is.” Mijn ambitie is om de kloof tussen de inwoner en de gemeente te blijven verkleinen, door aan de gemeente te blijven terugkoppelen waar de Drutenaar behoefte aan heeft.
Mijn naam is Francien van Dijk, geboren in Schaijk (N.Br.) Mijn achtergrond is Gezondheid en Milieu. Ruim dertig jaar heb ik als ambtenaar gewoond en gewerkt in Nijmegen, onder meer bij Beleid Organisatie en Automatisering, Gemeentelijke Kredietbank en Duurzame Ontwikkelingsprojecten. Een mooie afronding van mijn loopbaan was het opzetten van een meldpunt bij de totstandkoming van Park Lingezegen. In mijn werk had ik veel te maken met wetten en regels. Voor mij vaak een uitdaging om oplossingen te vinden bij uiteenlopende situaties. Sinds mijn pensioen stond wonen in een rustige leefomgeving op mijn wensenlijstje en viel de keuze op Druten. Ik wil graag mensen bereiken met een hulpvraag en helpen waar mogelijk. Ik hoop als lid van de Adviesraad hiertoe bij te kunnen dragen.
Ik ben Maaike Ploeg. Vanaf 2003 woon ik in Druten, samenwonend en moeder van drie kinderen, 1 bonuskind en 1 kleinkind. Meer dan vijfentwintig jaar heb ik gewerkt binnen de zorg met mensen met een hulpvraag. Nu ook nog steeds actief als vrijwilliger bij de Buurtbemiddeling. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein en actief in de werkgroep Jeugd wil ik de inwoners van Druten een stem geven in het beleid van de gemeente. Ik versta de taal van mensen met een hulpvraag en breng dit graag nader tot elkaar.
Ik ben Josje Verbeeten, opgegroeid in Afferden en sinds 2019 woon ik in Druten. Al een geruime tijd ben ik werkzaam binnen het Sociaal Domein, voornamelijk op gebied van bestaanszekerheid en schuldhulpverlening. Mijn professionele kennis en mijn persoonlijke ervaring wil ik graag inzetten voor mijn eigen gemeente. Mijn kracht zit in het vertalen van beleid en dit combineren met de wens van de inwoner. Via de Adviesraad kan ik de visie inwoners van Druten laten horen.
Hallo, mijn naam is Tessa van de Pol, 45 jaar en sinds 2005 woon ik in Druten. Ik woon samen en we hebben twee kinderen. Inmiddels werk ik ruim 20 jaar binnen het Sociaal Domein. Werk en inkomen is mijn werkgebied. Ik wil graag iets betekenen voor de inwoners van de gemeente Druten. Sinds december 2022 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein.  Advies geven over nieuwe wetten en hoe die uit te voeren is belangrijk. Ook kijk ik graag of de wet en regelgeving binnen het Sociaal Domein aansluit bij de menselijke maat. Soms is er iets anders nodig om mensen weer op weg te helpen. Ik wil mij daarom inzetten voor de Adviesraad om mee te kijken en (on) gevraagd advies te kunnen geven op het gebied van onder andere werk en inkomen. Iedereen zou mee moeten kunnen doen aan de maatschappij. Binnen de Adviesraad hoop ik op de mogelijkheid om samen met de andere leden de belangen te behartigen van de inwoners van de gemeente Druten. Dit vanuit een onafhankelijke positie.
Gerrie van Loon-Esselink geboren in Winterswijk. Door ons huwelijk ben ik verhuisd naar Druten in 1979. Gewerkt in het basisonderwijs in ons mooie Maas en Waal. Nu ik met pensioen ben wil ik graag nog iets betekenen voor de jeugd in de gemeente Druten. Bij de Adviesraad zit ik in de werkgroep Jeugd. Alle kinderen gelijke kansen geven is waar ik voor sta. De belangen behartigen van alle kinderen in onze gemeente. Via de Adviesraad de gemeente voorzien van goede adviezen. Als vrijwilligster kom je mij tegen bij Theater Agora, Dronio en bij Stichting Leergeld.
Ik ben Lucien Thissen en woon in Druten. Na 40 jaar ben ik gestopt als fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut. De praktijk in Druten was mijn laatste opleidingsplaats, hier ben ik blijven hangen en ook komen wonen. Met veel plezier en voldoening kijk ik terug op een mooie tijd. Als praktijkhouder, werkgever en ondernemer heb ik deelgenomen aan diverse netwerken. Ik blijf verbonden aan de praktijk en zal me als ‘ambassadeur’ inzetten voor Fysiotherapie en Ergotherapie Maasstaete binnen mijn netwerken in het Land van Maas en Waal. Inmiddels ben ik een actieve vrijwilliger in diverse organisaties op het gebied van bewegen, gezondheid en fijn leven. Bij de stichting Maas en Waal in Beweging neem ik deel aan diverse BendeFit projecten. Ik zit in de werkgroep Heel Druten Sport en Beweegt van het Sportakkoord, de werkgroep Gezond Ouder Worden, het Netwerk Ouderenzorg Druten, de werkgroep Langer Zelfstandig Wonen en ben ik betrokken bij de organisatie van de Drutenloop. Daarnaast doe ik met het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen mee als coach in een ‘buddy-project’ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds februari 2023 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Druten en neem ik deel in de werkgroep Wmo. Binnen deze werkgroep wil ik mijn ervaring en kennis inzetten. Ook als inwoner wil ik mij inzetten zeker nu we raken aan de grenzen van onze “verzorgingssamenleving". Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare middelen adequaat en efficiënt in te zetten en naar draagkracht te verdelen. En verder zullen we weer moeten leren het met elkaar op te lossen. De Adviesraad wil bestuurders en beleidsmakers inzicht leveren in het perspectief van de inwoners.
Mijn naam is Esther de Pee, geboren begin jaren 70. Ik ben opgegroeid in Drenthe en vervolgens via Leiden, Hilversum en Lunteren in 2005 in Druten gaan wonen. Ik ben moeder van 2 zonen en heb een LAT relatie. Ik ben sinds 1995 werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige. Ik heb in ziekenhuizen gewerkt, een verpleeghuis, revalidatiezorg en thuiszorg. Momenteel ben ik zorgbemiddelaar bij de ZZGzorggroep in Nijmegen. Sinds April 2023 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Druten. Ik hoop dat ik vanuit mijn ruime kennis en ervaring  in de gezondheidszorg een bijdrage kan leveren binnen de adviesraad door kritisch te luisteren, vragen te stellen en mijn mening te geven. Daarnaast ben ik ook een inwoner van Druten en vanuit die positie wil ik kijken en meedenken wat de inwoners van Druten nodig hebben op het gebeid van participatie, Wmo en jeugdzorg.
 

 

 

VACATURE

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl