onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Vacatures

De Adviesraad Sociaal Domein Druten zoekt voor diverse functies leden.  Op dit moment zijn er de volgende vacatures: 

Ben jij een betrokken inwoner van de gemeente Druten en wil je iets doen voor jouw omgeving dan zijn we op zoek naar jou.

De adviesraad bestaat uit een groep vrijwilligers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert bij haar beleidsplannen op het gebied van het sociaal domein. Op deze website krijg je een aardig beeld van wie we zijn en wat we doen. Heb je interesse, vragen of wil je met één van ons een afspraak maken gebruik dan het contactformulier. 

Onderwerpen waar we recent adviezen over hebben gegeven zijn: het huisvestingsbeleid; arbeidsmarkt en reïntegratie; geldzorgen, armoede en schulden; beschermd wonen; de sociale kaart en de mogelijkheid voor het opzetten van een speelotheek.

Contactformulier

 

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring