onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviezen 2020

ASD = Adviesraad Sociaal Domein

17-11-2020_Advies beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 - 2022

14-11-2020_Open brief ASD aan politieke fracties m.b.t. fusie Druten - Wijchen

06-11-2020_Artikel Gelderlander Drutenaren doen vanaf 2021 hun zegje via digitaal burgerpanel

02-11-2020_Reactie van de gemeente op advies digitaal burgerpanel 

24-09-2020_Brief fractievoorzitters gemeente Druten

12-09-2020 Reactie ASD op reactie gemeente preventie en vroegsignalering schulden

08-09-2020 Reactie van de gemeente over advies Dienst Verlenings Overeenkomst 2021-2022

30-08-2020 Zienswijze t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst met het Werkbedrijf

09-07-2020 Uitnodiging dialoog burgerparticipatie mogelijke fusie

08-07-2020 Reactie van de gemeente advies inzake preventie en vroegsignalering schulden

23-06-2020 Verslag overleg ASD-WDW over levensloopbestendig wonen

05-06-2020 Reactie alle politieke partijen naar college van B&W op open brief ASD m.b.t. mogelijke fusie

02-06-2020 Open brief ASD over mogelijke fusie van de gemeenten Druten en Wijchen

12-05-2020 Reactie van de gemeente gevraagd advies CEO ASD

29-04-2020 Ongevraagd advies digitaal burgerpanel

15-04-2020 Gevraagd advies vraaglijst Zorgfocuz  t.b.v. het Client Ervaring Onderzoek WMO en Jeugd

25-03-2020 Gevraagd advies Preventie van schulden en vroegsinalering

11-03-2020 Verslag adviesgesprek  m.b.t. beleids- en uitvoeringsplan WMO en Jeugd

06-03-2020 Reactie van de gemeente op adviezen vanaf 24-07-2019 etc.

02-03-2020 Reactie van B&W op ongevraagd advies CEO WMO_2019

02-03-2020 Reactie van de gemeente ongevraagd advies CEO 2019 ASD

26-02-2020 Gevraagd preadvies evaluatie uitvoeringsplan 2017-2018 en beleidsplan WMO jeugd gezondheid 2020-2023

26-02-2020 Gespreksverslag overleg ASD en gemeente m.b.t. evaluatie uitvoeringsplan en beleidsplan

31-01-2020 Reactie ASD op meerdere adviezen 24-07-2019 en openstaande vragen vanaf 30-10-2019

30-01-2020 Ongevraagd advies cli√ęntervaringsonderzoek WMO 2019

30-01-2020 Ongevraagd advies huisvestingsbeleid

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring