onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Notulen

De notulen van de plenaire vergaderingen van de adviesraad zijn na goedkeuring door de adviesraad openbaar. Wil je graag een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar: secretaris@adviesraaddruten.nl

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring