onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviezen 2022

ASDD = Adviesraad Sociaal Domein Druten

29-11-2022_ Brief reactie op ongevraagd advies ASDD mbt discontinuïteit huishoudelijke hulp

21-11-2022_ Reactie gemeente op advies stichting leergeld

15-11-2022_ Advies afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

10-11-2022_ Brief evaluatie relatie gemeente en Adviesraad Sociaal Domein

19-10-2022_ Ongevraagd advies stichting Leergeld

19-10-2022_ Ongevraagd advies aanpak discontinuïteit dienstverlening huishoudelijke zorg

19-10-2022_ Brief zienswijze organisatie WDW

19-10-2022_ Brief belang woonzorgvisie en nieuwbouwprojecten

11-10-2022_Reactie college op advies zienswijze DVO werkbedrijf 2023

04-10-2022_Reactie college op ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2020

03-10-2022_Advies zienswijze DVO werkbedrijf 2023

30-03-2022_Ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2020

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring