onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviezen 2019

ASD = Adviesraad Sociaal Domein

13-10-2019 Advies op de nota Arbeidsmarkt- en Reïntegratiebeleid 2020-2023

11-09-2019 Ongevraagd advies levensloopbestendige woningen

08-09-2019 Brief aan college B&W mbt Onderzoek schuldenovername

09-08-2019 Brief aan college B&W mbt reactie op klankbordgroep op inkoopkader WMO hulpmiddelen

24-07-2019 Brief gemeente met reactie op meerdere adviezen

12-04-2019 Ongevraagd advies m.b.t. communicatie over wachttijden bij aanvraag zorg binnen de WMO

12-03-2019_Reactie gemeente op advies Inclusie-agenda

27-02-2019_Gevraagd advies doelgoepenvervoer en kostenbeheersing Doelgroepenvervoer

27-02-2019_Verslag gesprek ASD notitie kostenbeheersing en kostenreductie Doelgroepenvervoer

04-02-2019_Ongevraagd advies n.a.v. Clientervaringsonderzoek Jeugdhulp

Documenten

Adviezen

Notulen

Flyer

Huishoudelijk reglement

Verordening ASDD

Jaarverslag

Privacy verklaring