onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Adviezen 2023

ASD = Adviesraad Sociaal Domein

 

19-10-2023_Advies Arbeidsmarkt en re-integratie 2024-2027 Rijk van Nijmegen

19-10-2023_Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in Druten

06-10-2023_Overleg ASDD Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in Druten

03-04-2023_Advies Beleidsplan geldzorgen armoede en schulden

20-01-2023_Reactie op brief evaluatie relatie gemeente - ASDD

17-01-2023_Reactie college op Advies ASDD Startnotitie 

02-01-2023_ Advies startnotitie Arbeidsmarkt 2023-2027

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl