WMO

Inwoners van de gemeente Druten die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of participatie in de samenleving kunnen een beroep doen op de Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Iedereen, met of zonder beperking, doet zo veel mogelijk mee in de samenleving. Men wordt ondersteund en voorzien van mogelijkheden om zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven leven.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden voor beperkingen die zij ervaren. Soms kan het nodig zijn om mensen uit het eigen netwerk te vragen hierbij te helpen. 

De gemeente geeft ondersteuning thuis die past bij de persoonlijke situatie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.

Ontworpen door MARIANYDESIGN.