onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Werk en inkomen

1. Algemeen

2. Bijstand

3. Schuldhulpverlening

4. Begeleiding naar werk

5. Vrijwilligerswerk

6. Armoedebeleid

7. Voedselbank

 

1.  Algemeen

In het sociale domein voert de gemeente naast de WMO en de Jeugdwet ook de Participatiewet uit.

Met deze wet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. De twee belangrijkste onderdelen van deze wet zijn “werk” en “inkomen”.

Werk

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmatige dagbesteding of beschut werken. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen speelt hierbij een belangrijke rol.  Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

Inkomen

De Participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel en legt de nadruk op
de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt; van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij
zelf in het bestaan kan voorzien door het verrichten van arbeid. Iemand krijgt pas bijstand als hij onvoldoende middelen heeft om zelf in dat levensonderhoud te voorzien.

In de wet is ook de mogelijkheid opgenomen voor “Bijzondere bijstand”. Deze vorm van  bijstand wordt verleend voor de “noodzakelijke kosten" van het bestaan. De gemeente beoordeelt de aanvragen aan de hand van de omstandigheden en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Meer informatie kunt u vinden op de sites www.overheid.nl of www.druten.nl

 

2.  Bijstand

Bijstand en uitkering     www.druten.nl

 

3.  Schuld hulpverlening

Voorkomen van schulden                www.druten.nl

Hulp bij geldzaken en schulden    www.druten.nl

 

4.  Begeleiding naar werk

De gemeente Druten heeft de begeleiding naar werk voor een groot deel uitbesteed naar "Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen". Voor meer informatie klik hier.

Druten Werkt start intensieve opleiding voor inwoners van de gemeente Druten die moeilijk aan het werk kunnen komen. Voor meer informatie  klik hier.

 

5.  Vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk in Druten kunt u terecht bij deze websites:

www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/druten

www.meervoormekaar.nl/vrijwilligerswerk

 

6.  Armoedebeleid

Gemeente Druten streeft er naar dat kinderen niet opgroeien in armoede of in een sociaal isolement komen. Voor hulp en ondersteuning kunt u een beroep doen op de volgende voorzieningen:

Stichting Leergeld Tweestromenland (Maas & Waal)

Kindpakket

 

7.  Voedselbank Druten

Op 27 maart 2019 is het initiatief genomen tot het opzetten van een voedselbank in Druten. Lees verder.

Meer informatie over de voedselbank zelf vindt u hier.

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl