onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Vacature

 
 

 

 

                                                                    

De Adviesraad Sociaal Domein Druten zoekt nieuwe leden.

Ben jij een betrokken Maas- en Waler?

Wil je iets doen voor de mensen om je heen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een groep  vrijwilligers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert bij haar beleidsplannen. Zo hebben we afgelopen tijd gesproken met alle politieke partijen om te horen hoe zij denken over de gevolgen voor het sociaal domein van de voorgenomen fusie met Wijchen. Ook hebben wij met hen gesproken over de wenselijkheid een digitaal burgerpanel in te richten.

 

Daarnaast hebben we een aantal adviezen naar de gemeente gestuurd, o.a. over de volgende onderwerpen:

*  het huisvestingsbeleid;

*  preventie en vroegsignalering van schulden;

*  de dienstverleningsovereenkomst met het WERKbedrijf;

*  hulp bij het regelen van schulden;

*  het openbaar vervoer;

*  overlast door jongeren;

*  beschermd wonen;

*  jeugdhulp;

*  het doelgroepenvervoer (de “deeltaxi”)

*  regels voor contracten met zorgverzekeraars;

*  het Sociaal Team;

*  jongerenwerk.

 

Voel je je hierdoor aangesproken en woon je in de gemeente Druten? Heb je zelf ideeën over het verbeteren van de leefomgeving in je  buurt?

 

Stuur dan een email aan: secretaris@adviesraaddruten.nl. In een persoonlijk gesprek kunnen we nadere uitleg geven over de invulling van deze functie.

 

 

 

 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl