onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Sociaal Domein

Sociaal Domein bestaat uit de WMO, Jeugdwet en Participatiewet.

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl