onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten

Mobiliteit en toegankelijkheid

1. VN verdrag

2. Inclusieagenda

3. Vervoer in de gemeente Druten

 

 

 

1. VN verdrag

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap  aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moeten ze net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven. Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 bekrachtigd. Dit betekent dat Nederland zijn uiterste best moet doen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking.

In de Coalitie voor Inclusie werken organisaties en mensen zoals jij samen  aan een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt om zijn talenten. In een inclusieve samenleving zijn er dus geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. In plaats daarvan zijn alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen. De samenleving past zich dus aan aan de mensen in plaats van andersom. gemeenten verplicht zijn te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben.

 

 

2. Inclusieagenda

De vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft een handleiding gemaakt voor gemeenten. Daarin geven zij gemeenten een handreiking om te komen tot een inclusieve samenleving. Voor meer informatie klik hier

 

 

3. Vervoer in de gemeente Druten

In Druten kunt u gebruik maken van verschillende vormen van WMO-vervoer. Welke vorm u kiest is afhankelijk van u bestemming. Op de website van de gemeente kunt u nalezen welke vorm van vervoer voor het meest geschikt is. Klik op: ikwilvervoer

Automaatje: een samenwerking tussen Sterker en de ANWB.

Wanneer u zelf geen auto (meer) rijdt én u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, brengen vrijwilligers van Sterker u met veel plezier naar de plaats van bestemming. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan kan de vrijwilliger u desgewenst begeleiden. AutoMaatje is een samenwerking tussen Sterker en de ANWB.

Sterker is een sociaal werk. Zij zijn er voor jou als je het zelf even niet redt. Of je nu jong bent of oud. Onze sociale professionals en betrokken vrijwilligers helpen je vooruit en denken met je mee. Zodat je je weer sterker voelt en beter kunt functioneren. Dat doen ze bijvoorbeeld in de vorm van (school)maatschappelijk werk, (ouderen)advies, praktische (vrijwilligers)diensten, mantelzorgondersteuning, dagbesteding, bemiddeling, training en coaching, gespreksgroepen en maatjesprojecten.

Sterker sociaal werk is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Samen zijn zij sterker in het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen van nul tot honderd-plus. Ze zijn er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Nijmegen, West Maas en Waal en voor Buurtbemiddeling ook in Lingewaard en Overbetuwe. Hun aanbod verschilt per gemeente.
Bij Sterker zijn ongeveer 300 medewerkers in dienst en werken ruim 600 betrokken en gemotiveerde vrijwilligers.

Vervoer met Valys

Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys. Één van de volgende documenten heeft u nodig om de Valyspas aan te kunnen vragen:

Elke pashouder krijgt in 2018 en 2019 een budget van 700 kilometer per jaar. Binnen deze 700 kilometer betaalt u 20 cent per kilometer zelf. Reist u meer van dit budget dan moet u 1,22 euro per kilometer betalen. Als u niet met de trein kan reizen, ook niet met een begeleider, dan kunt u een aanvraag doen voor een persoonlijk kilometerbudget van 2350 kilometer. Ten opzichte van 2017 is het aantal kilometers verhoogd met 100 kilometer. In de loop van 2019 wordt er onderzocht in hoeverre de opgehoogde budgetten worden benut. Op basis van dit onderzoek wordt een nieuw besluit genomen over de hoogte van de PKB’s.

Daarnaast bestaat er het openbaar vervoer vanaf het busstation aan de Scharrenburg

Bus voortaan bijna gratis voor lage inkomens in Nijmegen en regio

NIJMEGEN - Nijmegenaren met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari voor 15 euro per jaar tijdens daluren gebruik maken van de bus in stad en regio

Vanaf januari kan iedere Nijmegenaar die ouder is dan 18 jaar en een inkomen heeft dat maximaal 130 procent van de bijstandsnorm bedraagt, een goedkope buspas aanvragen.

39 euro duurder voor de meeste 65-plussers

Door het nieuwe beleid kan een deel van de 65+'ers geen gebruik meer maken van het oude abonnement. De gemeente schat in dat ruim een kwart (ongeveer 7300 mensen) van de totale doelgroep 65+ een inkomen heeft tot 130 procent en nog wel gebruik kan maken van dit oude abonnement. Voor de overige groep 65+ers van ongeveer 18.700 mensen, komt Connexxion met een alternatieve 65+ regeling.

Dat alternatief biedt hetzelfde voordeel als het minima-abonnement, maar dan voor 49 euro per jaar. Iedereen kan dit abonnement aanschaffen, ook inwoners buiten de gemeente Nijmegen.

Mogelijk dat binnenkort ook Drutenaren gebruik kunnen maken van deze regeling.

Momenteel geldt het nieuwe abonnement alleen in de hieronder afgebeelde regio.

https://cdn.gld.nl/data/uploads/2019/10/5d936a0168b95_gebied_busabonnement_gemeente_Nijmegen_01102019.JPG

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA Druten

Secretariaat:
Bert van der Meer
secretaris@adviesraaddruten.nl