Links

Nuttige links als u op zoek bent naar:

Informatie van de overheid

www.druten.nl – gemeentesite waar u meer informatie kunt vinden over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet en andere gemeentelijke zaken.

Gemeente winkel Druten: –  telefoon:  140487 (verkort nummer)
www.mee.nl – Biedt informatie, advies of ondersteuning.
www.ggd-nijmegen.nl – Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
www.zorgwijzer.nl –  Speciale WMO-pagina van Zorgwijzer met informatie over de WMO en de wijzigingen die zijn doorgevoerd
www.zorgwijzer.nl/faq/wmo – Kennisdossier over de WMO (taken van de gemeente, wijzigingen, en aanvraagprocedure)

ww.regelhulp.nl; –webloket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

www.voedselbankdruten.nl – Informatie over activiteiten van de voedselbank in de gemeente Druten

Handige links:

www.zorgbelanggelderland.nl – behartigt belangen voor iedere Gelderse burger met een zorgvraag.
www.pgb.nl – uitgebreide informatie over alles wat met het persoonsgebonden budget te maken heeft.
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl –  Digitaal Contactpunt voor Mantelzorgers.in Nederland
www.ciz.nl – Centrum Indicatie Zorg; het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg
www.voormekaar.org – Stichting voor Mekaar
www.kbodruten.nl
www.kbogelderland.nl/afdelingen;  – voor Afferden Horssen en Deest
sociaalteam@druten.nl – voor aanvraag van hulp of andere zorg
www.allestoegankelijk.nl ; – Overal kunnen komen, alles kunnen doen, ontdek de winst van toegankelijkheid.
www.koepelwmoraden.nl; – Website voor lokale WMO-raden, ontwikkeld door de landelijke Koepel van WMO-raden.
www.jongemantelzorgers.nl;  – Ben jij een jonge mantelzorger? en wat dan? Veel info voor jonge mantelzorgers.
www.mezzo.nl;  – Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
www.rpe-rvn.nl;  –  een burgerinitiatief van mensen uit de cliëntenraden in de regio Nijmegen

Ontworpen door MARIANYDESIGN.